Advokat

Sonja G. Kostić

 • Biografija


  Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - Javnopravni modul, Pod-modul Radno pravo i socijalno pravo.
  Od 2016. godine bila je angažovana kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri, posle čega je otpočela rad u advokatskoj kancelariji Milić, Bogdanović & Kostić. Tokom obavljanja pripravničog staža, stekla je bogato iskustvo u oblasti obligacionog, privrednog, radnog, porodičnog i naslednog prava.
  Nakon završenog pripravničkog staža, položenog pravosudnog i advokatskog ispita, upisana je u imenik advokata Advokatske komore Beograda.

  Kontakt
 • Advokat Beograd

Oblasti prava

SK advokatska kancelarija se bavi pružanjem pravne pomoći u oblasti:

 • • privrednog prava (osnivanje privrednih društava, sprovođenje statusnih promena i promena pravne forme, zastupanje pravnih lica pred sudovima, sastav akata i zastupanje u vezi sa stečajnim postupkom, zaključivanje ugovora u privredi i dr.)

  • radnog prava (izrada opstih i pojedinacnih akata za poslodavce, zastupanje u radnim sporovima i dr. )

  • ugovorno pravo (izrada ugovora o prodaji, ugovora o poklonu, ugovora o posredovanju, ugovora o delu, ugovora o zajmu, ugovora o zakupu i dr. )

  • stvarnog prava (sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti, zastupanje klijenata u postupcima pred RGZ-om, upis i brisanje hipoteke i dr.)

 • • porodicnog prava (zastupanje u brakorazvodnim postupcima, sačinjavanje bračnih ugovora, zastupanje u postupcima povodom ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje i dr.)

  • naslednog prava (sastav svih ugovora naslednog prava, zastupanje u postupcima za raspravljanje zaostavštine pred sudovima i javnim beležnicima i dr.)

  • prekršajnog prava (sastavljanje odbrana u prekršajnom postupku, zastupanje fizičkih i pravnih lica na ročištima, sastavljanje pravnih lekova i dr. )

Adresa i kontakti

Pozovite: 069/ 22 00 570

Kontakt forma